مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

 اهمیت نحوه پوزیشن بیمار 

بيماران و سالمندان که در منزل بستری هستند در معرض خطر عوارض زیادی هستند که قرار دادن بيمار در وضعيت بدنی مناسب و صحيح به کاهش یافتن بعضی از این عوارض کمک می کند .پوزیشن این سالمندان بسته به شرایط فعلی و بيماری زمينه ای آنها متفاوت می باشد و باید پس از ارزیابی کامل از وضعيت جسمانی بيمارو طبق صلاحدید پزشک معالج پوزیشن مناسب بيمار را انتخاب نمود.

مراکز پرستاری در منزل یا شرکتهای پرستاری و موسسات پرستاری بهتر است مراقبین خود را آموزش دهند .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved