مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

در صورتی که در زمان CPR بیمار راه وریدی #مناسب نداشته باشد و نتوان فورا از وی رگ گرفت میتوان بعضی داروها را از طریق لوله تراشه به داخل تراشه تزریق کرد .

(در بیمارانی که از قبل لوله تراشه تعبیه شده است)

اپی‌نفرین ، آتروپین ، لیدوکائین ، نالوکسان و داروهایی هستند که میتوان از طریق لوله تراشه تزریق کرد که در میان آنها داروی مورد استفاده در #ایست قلبی و در شرایطی که محدودیت زمانی وجود دارد اپی نفرین میباشد.

اپی نفرین در راس داروهای مورد استفاده در cpr است.

لازم است دارویی که از راه داخل تراشه مصرف میشود با دوز دو برابر و رقیق شده در پنج تا ده میلی لیتر نرمال سالین باشد

در این روش مهمترین عارضه باقی ماندن طولانی مدت اثر داروست 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved