مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

مراقبت در منزل

44046343

درمان درمنزل

44046131

فیزیوتراپی بیمارانی که دچار ناتوانی و یا کم توانی در قدرت اندام و عضلات بدن شده اند میتواند کمک مهم و شایانی با انها داشته باشد فیزیوتراپی  یک دانش و یک تخصص است که باید توسط کارشناس فیریوتراپی انجام شود فیزیوتراپی و نوع و نحوه و تعداد جلسات ان توسط پزشک تجویز میشود وانجام صحیح و علمی ان میتواند به بیمار از لحاط بهبود فعالیت عضلات و بدن کمک می نماید . گاهی جابجایی بیمار برای انتقال به مراکز فیزیوتراپی کار دشواریست ولی امکان انجام فیزیوتراپی در منزل وجود دارد و کارشناس فیزیوتراپی به منزل بیمار اعزام میشوند واین خدمات در منزل بیمار به ایشان ارائه داده میشود. فیزیوتراپی بیمار در منزل میتواند در کاهش مشکلات سالمندان و بیماران بستری در منزل موثر باشد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved