مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

سلولیت و مراقبتهای پرستاری

سلولیت  در واقع عفونت پوست است که توسط باکتری هایی ایجاد می شود که از طریق منفذهای پوستی وارد آن می شوند.

 بیشتر اوقات این میکروارگانیسم ها نمی توانند موجب بیماری شوند ولی اگر یک شخص دچار آسیب پوستی و یا بریدگی پوست شده باشد، این میکروارگانیسم ها می توانند وارد پوست شده و موجب عفونت پوست یا زیر پوست شوند.

میکروب های فلور نرمال پوست مانند (استرپتوکوک بتاهمولتیک و استافیلوکوک ها )  یا باکتری های با منشا خارجی به دنبال التهاب، سوختگی، تروما و ضربه، جراحی، زخم ها و نیش حشرات می توانند باعث این بیماری شوند.

 شایعترین باکتری ایجاد کننده سلولیت استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها می باشند.

باکتری ها ممکن است از طریق ترک های ناشی از عفونت قارچی، ترک های خشک، گزش حشرات یا برش ناشی از شیو کردن ریش و مو وارد پوست شوند.

سلولیت لایه های عمقی پوست و بافت چربی زیر پوست را مبتلا می سازد.

شایعترین موضع وقوع سلولیت پاها است، اگر چه ممکن است در هر نقطه ای از بدن رخ دهد.

بیماران سالمند، بیماران دارای نقص یا سرکوب سیستم ایمنی و بیماران مبتلا به ادم لنفاوی، دیابت یا گردش خون ضعیف بیشتر در معرض خطر ابتلا به سلولیت هستند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved