مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

                                                                              پرستاری سالمند در منزل

                                                http://www.parastarha.com/

‎ پرستاری از سالمند در منزل
.نگهداری از کودکان شما در منزل
اعزام کمک بهیار،بهیار و پرستار در منزل و بیمارستان
‎پرستاری از بیماران خاص توسط کادر مجرب در منزل
پرستاری از بیماران آی سی یو در منزل شما توسط تیم پرستاری مجرب
سرم تراپی،تزریقات،انواع سنداژ،پانسمان های نوین و تمامی خدمات درمانی در منزل 
‎تجهیز و راه اندازی اتاق آی سی یو در منزل شما 
‎انجام تمامی آزمایشات (خون،ادرار و...) در منزل
‎انجام رادیولوژی در منزل
اعزام فیزیوتراپ به منزل

مشاوره رایگان جهت رضایت شما عزیزان به صورت شبانه روز آماده پاسخگویی میباشیم .

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved