مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

مراقبت برای افراد مبتلا به زوال عقل: آزمایشات روزمره، مصیبت ها و پیروزی ها


برای بررسی چگونگی انجام وظایف یا اشاعه روزانه در نتیجه نقش مراقبین و درک عمیق تر از این که چگونه این نقش بر دیدگاه مراقب سالمند در منزل در تجربه تاثیر می گذارد، بررسی شود.

از طریق استفاده از یک نظرسنجی، ده نفر از اعضای شرکت را تشخیص دادند که همه آنها مراقبین خانوادگی برای یک دوست با بیماری آلزایمر یا زوال عقل است. سه نفر از ده نفر از شرکت کنندگان مصاحبه شدند تا دیدگاه عمیقتری از نقش خود را به عنوان یک مراقب جمع آوری کنند. تجزیه و تحلیل داده ها و برنامه نویسی پس از ضبط مصاحبه انجام شد.

يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها نشان داد شغل هاي اوليه، مانند بازي، کار و مديريت ورزش / سلامت، در ارتباط مستقيم با ​​نقش مراقبتي تغيير کرده است. نتایج بیشتر بر اساس داده های نظرسنجی نشان داد که اکثر شرکت کنندگان نشان می دهند که زندگی آنها به طور قابل توجهی در رابطه مستقیم با نقش مراقبت تغییر کرده است. پنج نکته از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمد: تغییر در مشاغل، حمایت مراقب، بارور مراقب، سود مثبت و کسب منابع.

بحث: ارتباط مستقيم بين تغييرات بزرگ در مشاغل و سطح دريافت مراقبين درک شد. این رابطه نیز به طور مستقیم تحت تاثیر عوامل مانند زمینه های شخصی و زمانی است. درمانگران شغلی به عنوان متخصصان در تسهیل مداخله مستقیم به مراقبان برای تأثیر بر این عوامل موثر بر بارور مراقب، به عنوان نشان داده شده توسط مدل پیشنهادی شناخته شده است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved