مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

مراقبتهای پرستاری از فیکساتور خارجی:

جهت پيشگيري از تورم اندام با چند بالش آن را بالاتر از سطح قلب قرار دهيد و طبق دستور پزشك طی 24-44 ساعت پس از عمل جراحی راه نرويد

جهت پيشگيري از صدمه به بافتهاي ديگر بدن ، نوك تيز پين ها را با باند ، پنبه و يا سرپوش هاي لاستيكی كوچك بپوشانيد .

هر روز انگشتان را از نظر رنگ ، گرمی ، جهت مراقبت و پرستاری  حس و حركت كه نشانه سلامت عصبی و خونرسانی عضو است كنترل كنيد و در صورت وجود مشكل به پزشك مراجعه كنيد

هر روز محل پين ها را با پنبه يا گاز تميز آغشته به سرم شستشو تميز كنيد و براي هر پين از يك پنبه استفاده كنيد . محل پين ها را از نظر قرمزي ،درد، ترشح چركي و شل شدگي كنترل كنيد . در صورت وجود علائم

عفونت يا شل شدن پين ها به پزشك مراجعه كنيد .البته وجود كمي ترشح بيرنگ يا زرد كم رنگ در اطراف پين طبيعي است .

اگر بعد از ترخيص از بيمارستان هنوز زخمی داريد كه نياز به پانسمان دارد ، آن را به روش استريل و در مراكز بهداشتی توسط افراد آگاه و طبق دستور پزشك انجام دهيد

در صورت وجود درد، عضو را بالاتر از سطح قلب قرار دهيد و از داروهاي مسكن تجويز شده توسط پزشك استفاده نماييد

در صورت نياز اندام داراي فيكساتورخارجی را بالاتر از سطح بدن نگه داريد تا از ادم آن كاسته شود

هر روز ورزشهاي بدن و عضو مبتلا را انجام دهيد تا عضلات عضو ضعيف نشوند . عضلات عضو مبتلا را 5تا 10 ثانيه نگه داشته و منقبض كنيد و سپس رها سازيد ، اين كار را چند بار در روز انجام دهيد.

دستورات دارويی پزشك را حتما رعايت كنيد و در فواصل تعيين شده از طرف پزشك به ايشان مراجعه كنيد

گاهی پس ازترميم بافتهاي نرم صدمه ديده فيكساتور خارجی برداشته شده و درمان با گچ يا روشهاي ديگر ادامه می يابد در صورتيكه شكستگی به نحو مطلوبی با فيكساتور ثابت شده باشد تا بهبود كامل استخوان نگه داشته میشود

در فيكساتور خارجی از نوع اليزارف به دليل وسعت درگيري استخوان و بافت نرم و حركت پين ها جهت ايجاد تراكشن موثر ، قطر كوچك پين ها و تعداد زياد انها امكان عفونت و عوارض عصبی و عروقی نسبت به ساير
فيكساتور ها زياد است .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved