مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

مراقبت در منزل

44046343

درمان درمنزل

44046131

بعد از جراحی قلب باز مراقبتهای بعد از جراحی در منزل بسیار مهم است . مهمترین آنها را در فایل pdf زیر جمع بندی کرده که میتوانید مطالعه فرمائید .

www.parastarha.com

فایل PDF ; کلیک کنید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved