مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

مداخلات پرستاری بلافاصله قبل از عمل جراحی

  • بیمار بایستی گان بیمارستان را بپوشد.
  • خارج کردن جواهرات، دندان مصنوعی، آدامس و ...
  • تجویز داروهای قبل از هوشبری(این داروها طبق اطلاع اتاق عمل به بیمار داده می شوند.باتجویز این داروها بیمار دچار گیجی و خواب آلودگی می شود
  • ثبت گزارش قبل از عمل(چک لیست، برگه ی رضایت نامه ی بیمار، گزارشات آزمایشگاه و پرونده یپرستاری باید ضمیمه ی پرونده باشند و نیز گزارش هرگونه وضعیت غیرعادی بر روی چک لیست
  • انتقال بیمار به اتاق انتظار قبل از عمل(بیمار 30 تا 60 دقیقه قبل از شروع هوشبری با استفاده ازبرانکارد یا تخت به اتاق انتظار انتقال داده می شود
  • رسیدگی به نیاز های خانواده ی بیمار

تاکیدات شرکت پرستاری در منزل اولویت در مراقبت های قبل از عمل، حفظ امنیت بیمار است.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved