مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

شرح وظیفه مراقبین سالمند در منزل

این خدمات خانگی برای سالمندان که درمنزل شان به کمک ومراقبت نیازدارند میباشد.
سرویس دهی درمنزل شامل مثلا خرید و طبخ و سرو مواد خوراکی وضروری برای مصارف روزمره سالمندان در منزل توسط مراقب ، نظافت وپاک کاری خانه، وشستن لباس سالمند در منزل نیازمند میباشد.
همچنین این کمک ها میتواند شخصی باشد، مانند حمام دادن، لباس پوشاندن ،‌دادن دارو برای افراد سالمند در زمان مشخص شده  . 

خدمات شامل هزینه های متفاوت میباشد، بستگی به نوع سرویس کمک انجام شده و شرح حال سالمند دارد، که چه مقدارزمان دربرگرفته ویا چه نوع خدمات انجام شده است.
مراقبت سالمند در منزل شامل رسیدگی به کلیه نیازهای شخصی سالمند میباشد مراقبت از ایشام و رسیدگی به نیازها و اطوار سالمند در منزل .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved