مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

علت این بیماری کاملا شناخته شده نیست اما اکثرا سالمندان دچار آن خواهن شد . برخی از افراد دارای مشاغلی که در آنها فشار جسمی طولانی مدت، تکراری یا سنگین است، ریسک بیشرتی برای ابتلا به آرتروز در درجۀ نخست در مفاصل لگن خارصه و زانوها وجود دارد. که در سالمندی پررنگ خواهد شد 

شما میتوانید ادامه مقاله فوق را به صورت فایل PDF در این سایت خدمات پرستاری در منزل دریافت و مطالعه فرمائید .

        ⇐  دانلود فایل PDF

راهنمای کلی بیماری آرتزوز جهت مطالعه سالمندان - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved