مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

هر نوع مولكول كوچكي كه پس از ورود به بدن با فعل و انفعال در سطح مولكولي عمل بدن را تغيير دهد، دارو نام دارد

بطور خلاصه دارو به مواردي اطلاق ميشود كه جهت تشخيص، درماان، بهبودي، تسكين و يا پيشگيري از يك بيماري يا شرايط غيرطبيعي بكار ميرود. از آنجا كه اغلب اثربخشي يك دارو بستگي به شكل دارو و راه مصرف آن دارد، بنابراين در اين زمينه  پرستار کودک در منزل بايد اطلاعات كافي داشته باشد، لذا اين فایل pdf توصيفي مختصر در ارتباط با برخی داروهای مورد استفاده در هر يك از بخشهای كودكان مبتني برنام دارو، نام حلال، ميزان رقيقكردن دارو، طريقه نگهداري و انبار و احتياطات و لزوم جهت هر دارو ميباشد. اميد است اين مجموعه كمك هرچند ناچيز، جهت دسترسي سريعتر پرستار کودک در منزل به اطلاعات لازم راجع به داروها عنوان شده باشد. فایل کامل  pdf کلیک کنید .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved