مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

روش صحيح مصرف دارو يكي از اركان اصلي درمان بيماري و پيشگيري از بروز بيماريهاي ثانويه است .

از آنجائيكه معموال پيگيري دقيق وضعيت بيمار توسط پزشك و داروساز صورت نمي گيرد ، اطالع دقيق بيمار در خصوص نحوه مصرف دارو بسيار حائز اهميت است . اين كتابچه حاوي نكاتي است كه هنگام مصرف دارو مي بايست توسط داروخانه به بيمار توصيه گردد ،تا با رعايت آن موارد به بهترين اثر درماني دست يافته و با حداقل عوارض دارويي مواجه شويم . الزم بذكر است مطالب تهيه شده در محدوده داروهاي مجاز مراكز بهداشتي درماني شهری بوده و حاوي نكاتي است كه از ديد نگارنده داراي اهميت بيشتري مي باشد . در خصوص نحوه مصرف در دوران بارداري و شيردهي مي بايست با پزشك مشورت گردد . در خاتمه از همكاران محترم مركز تحقيق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و كارشناس مسئول محترم مركز بهداشت شرق كه در تصحيح مطالب ، همكاري نموده اند تشكر و قدرداني مي گردد دانلود مقاله کامل pdf

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved