مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

مراقبت در منزل

44046343

درمان درمنزل

44046131

روحيه دادن به سالمنى ىر منزل

سالمندان در منزل به علتهای متعدد از قبیل اختاتلات هورمونی ، تنهایی ، خاطرات ، کهولت ، کم شدن تحرک و... استعداد افسردگی داشته و قابل ذکر است پرستار در منزل نقش بسیار مهمی از بابت بهتر شدن روحیه سالمند در منزل دارد .

پرستار در منزل تنها وظیفه رسیدگی به نظافت سالمند یا نظافت عمومی محیط او را به عهده ندارد بلکه میبایست بتواند نوعی ارتباط با سالمند بر قرارکند تا روحیه او شاد حفظ شود .

خانواده میتواند روی خصوصیات اخلاقی سالمند در منزل کاملا نقش مثبتی داشته باشد . با انعکاس نوع سلیغه سالمند در منزل توسط نزدیکان به پرستار در منزل آن دسته از مواردی که سالمند در منزل از آن خوشحال میشود را میتواند تقویت کرد .

این وظیفه مسئولین شرکت پرستاری در منزل است که نیروها را میبایست آموزش دهند .

پرستار در منزل | پرستار سالمند در منزل | شرکت پرستاری | قیثمت پرستار در منزل | پرستار شبانه روز در منزل 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved