مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

شرکت پرستاری تهران  44046343

                                                 

شرکت پرستاری در منزل 

WWW.PARASTARHA.COM

اعزام پرستار وظیفه شرکت پرستاری در منزل شرکت پرستاری فوق شامل اعزام پرستار یا مراقب به منزل جهت رفع نیاز سالمندان هم میباشد که چه به صورت شبانه روز چه نیمه وقت آماده ارائه اینگونه خدمات هستند .

 

اعزام پرستار در منزل با شرایط مناسب و معتبر شبانه روزی و نیمه وقت

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved