مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

شرکت پرستار در منزل 

بسیاری از خانواده ها حتی از تزریق ساده ناتوان هستند از این رو راه اندازی مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل با مدیریت قوی که از هر جهت امنیت شغلی پرستار و امنیت خانواده ها حفظ شود، ضروری است.
راه اندازی مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل ضروری است
نظر موافق مسئولین مبنی بر راه اندازی مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل اظهار کرد: همان‌طور که پزشک درمانگاه می‌تواند خدمات درمانی را در منزل ارائه کند پرستار هم باید به‌راحتی بتواند چنین خدماتی را ارائه کند.

پرستاران ایرانی در بسیاری از کشورها طرفداران بسیاری دارند چون مزین به 2 خصلت اخلاق دینی و عاطفی هستند همچنان که سطح علمی مناسبی هم دارند.
حرفه پرستاری شغل مقدسی است و مراقبت‌های پرستاری در روند بهبود بیماری تأثیر بسیاری دارد و به جرئت می توان گفت کار پرستاران اگر از جراحان بیشتر و مهمتر نباشد کمتر هم نیست.
فتاحی با بیان اینکه با طولانی شدن طول مدت نگهداری بیمار در بیمارستان امکان افزایش احتمال عفونت بیمارستانی نیز افزایش می‌یابد، گفت: از این رو نگهداری بیمار در منزل ضروری می‌شود.
وی از علل راه‌اندازی نشدن مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل را کمبود پرستار برشمرد و افزود: هم اکنون پرستار بیکاری در کشور نداریم و پرستاران در بخش خصوصی و دولتی به علت کمبود نیرو بسیار تحت فشار هستند.

#شرکت پرستاری در منزل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved